شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


طاها   بديعيسوابق قهرمانی :

مدال برنز هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013
مدال نقره فرم چانگ چوان پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه
کسب دو مدال برنز در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين

کسب دو مدال نقره در ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016