شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


عماد   محمديسوابق قهرمانی :

مدال نقره هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013