شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده هیئت های وشوو


هیئت استان<< آذربايجان شرقي >>
رئیس هیئت : عبدالعلي ابراهيمي
شمـاره تماس : 04113382296
تلفن همراه : 09144916035
دبیر هیئت : مصطفي فروتن - 09141089448

<< آذربايجان غربي >>
رئیس هیئت : علي اصغر شادجو
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر هیئت :

<< اردبيل >>
رئیس هیئت : هوشنگ افشار
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر هیئت :

<< اصفهان >>
رئیس هیئت : محسن روناسي
شمـاره تماس : 3132214056
تلفن همراه : 09133055400 - 09122183631
دبیر هیئت : علي هادي - 09131150337

<< البرز >>
رئیس هیئت : اسماعيل سايه افکن
شمـاره تماس : 2632800305
تلفن همراه : 09123589013
دبیر هیئت : پژمان نيک نهاد

<< ايلام >>
رئیس هیئت : سيدفرج الله خوب سرشت
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09183410249
دبیر هیئت : عزيز بابايي - 09188412274

<< بوشهر >>
رئیس هیئت : ايوب چراغي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09017507474
دبیر هیئت : مهدي ميرزائي

<< تهران >>
رئیس هیئت : امير اوجاقي (سرپرست)
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر هیئت :

<< چهارمحال بختياري >>
رئیس هیئت : هوشنگ طاهري
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر هیئت :

<< خراسان جنوبي >>
رئیس هیئت : وحيد خرمشاد
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09155613685 - 09154940783
دبیر هیئت : مسعود قلي زاده - 09153622448

<< خراسان رضوي >>
رئیس هیئت : محمد زحمتکش
شمـاره تماس : 7673734 - 7682296
تلفن همراه : 09151163540 - 09155154286
دبیر هیئت : هادي غمخوار - 09153143633

<< خراسان شمالي >>
رئیس هیئت : بهروز صياد
شمـاره تماس : 5832228218
تلفن همراه : 09153861481 - 09353508045 - 09129275884 - 09158851101
دبیر هیئت :

<< خوزستان >>
رئیس هیئت : خليل ويسي‌شيخ‌رباط
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09163112743
دبیر هیئت :

<< زنجان >>
رئیس هیئت : رامين موحدنيا
شمـاره تماس : 02433454461
تلفن همراه : 09122417891 - 09032418998
دبیر هیئت : هاجر رضايي - 09387097963 - 09332976480

<< سمنان >>
رئیس هیئت : مهدي دانايي فرد
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09123313998
دبیر هیئت : عليرضا نادعليان - 09121317689

<< سيستان و بلوچستان >>
رئیس هیئت : عباس شيبک
شمـاره تماس : 433485774
تلفن همراه : 09151922550 - 09194615206
دبیر هیئت : يوسف انصاري - 09159405198

<< فارس >>
رئیس هیئت : محمد همايون پور
شمـاره تماس : 7362017
تلفن همراه : 09177110730 - 09177035366
دبیر هیئت : سيد ياسر موسوي - 09177216185

<< قزوين >>
رئیس هیئت : ميکائيل سلماني
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09123814569
دبیر هیئت :

<< قم >>
رئیس هیئت : جواد محمدزاده
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09122510487
دبیر هیئت :

<< کردستان >>
رئیس هیئت : فرزاد زارعي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09187859379
دبیر هیئت : علي اميني - 09181719651 - 09361817262

<< کرمان >>
رئیس هیئت : رضا اميري
شمـاره تماس : 3433221980 - 03432238634
تلفن همراه : 09132792364
دبیر هیئت : امين معصوم پور - 09136627244

<< کرمانشاه >>
رئیس هیئت : رضا مهدي پور
شمـاره تماس : 4239819
تلفن همراه : 09188314069
دبیر هیئت : نادر موسيوند - 09106588633 - 09189176680

<< کهکيلويه بويراحمد >>
رئیس هیئت : حجت ا... اميري
شمـاره تماس : 2236377-3337763
تلفن همراه : 09171436140
دبیر هیئت : علي يزدان پناه - 09173438577

<< کيش >>
رئیس هیئت : محمدرضا قهاري
شمـاره تماس : 4423318 - 4424149 - 4423743 - 4424169
تلفن همراه : 09347693933
دبیر هیئت : طالبي - 09347698668

<< گلستان >>
رئیس هیئت : سرکار خانم صديقه جهانشاهي
شمـاره تماس : 1732325807
تلفن همراه :
دبیر هیئت : ياسر سجادي فر - 09111780761

<< گيلان >>
رئیس هیئت : محمدرضا نوبخت
شمـاره تماس : 33346465 - 33346466
تلفن همراه : 09128895310
دبیر هیئت : سيدجمال سيدزاده - 09111393814 - 09118098606

<< لرستان >>
رئیس هیئت : کيارش بيرانوند
شمـاره تماس : 06633229503 - فکس 06633229504
تلفن همراه : 09163615635
دبیر هیئت : سعيد علي مرادي -09169588608 - 09309779504

<< مازندران >>
رئیس هیئت : مهدي خليلي سوادکوهي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09111263548
دبیر هیئت :

<< مرکزي >>
رئیس هیئت : مجيد عسگري
شمـاره تماس : 8633686788
تلفن همراه : 09365847131 - 09183614816
دبیر هیئت : حميدرضا حبيبي - 09183147005

<< منطقه آزاد اروند >>
رئیس هیئت : رضا گوشه اي
شمـاره تماس : 0615352437
تلفن همراه : 09161319067
دبیر هیئت : حسين کلبعلي - 09163339258

<< هرمزگان >>
رئیس هیئت : عليرضا بهرمن
شمـاره تماس : 0761-3339081 و 3339164-0761
تلفن همراه : 09171613436
دبیر هیئت : حيدر اسدي - 09173680625

<< همدان >>
رئیس هیئت : مسلم قاسمي عطا
شمـاره تماس : 38201700
تلفن همراه : 09183181261 - 09188077900
دبیر هیئت : امين حقيقي - 09183078674

<< يزد >>
رئیس هیئت : احمد زارع پور
شمـاره تماس : 09131540314
تلفن همراه :
دبیر هیئت :