فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   سامانه کارت هوشمند (اتباع خارجی)
ثبت نام در سامانه برای اتباع خارجی
مانند: 09121111111


CAPTCHA
  | ورود به سامانه

راهنمای ثبت نام
نوع مدرک شناسایی:

با توجه به اینکه، اتباع محترم خارجی فاقد کدملی می باشند، لذا نوع مدرکی که بعنوان اتباع خارجی برای شما صادر شده و در اختیار دارید را از لیست مربوطه انتخاب نمائید. در صورتیکه مدرک شما هیچکدام از گزینه ها نبود، گزینه 'غیره' را انتخاب کنید.

نام مدرک شناسایی:

در صورتیکه در قسمت 'نوع مدرک شناسایی'، گزینه 'غیره' را انتخاب کرده باشید، باید در این فیلد، نام مدرک شناسایی که قصد استفاده از شماره آن را برای ثبت نام دارید، بنویسید. بدیهی است که مدرک شناسایی باید براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران معتبر شناخته شود.

نام:

نام خود را دقیقا مانند آنچه که در مدرک شناسایی مورد انتخابتان می باشد، وارد نمائید.

نام خانوادگی:

نام خانوادگی خود را دقیقا مانند آنچه که در مدرک شناسایی مورد انتخابتان می باشد، وارد نمائید.

موبایل:

شماره موبایل خود را بصورت کامل و با فرمت صحیح مانند نمونه، وارد کنید. از این شماره در کلیه عملیات های مربوط به پنل کاربری استفاده می شود. ضمن اینکه در صورتیکه رمزعبور خود را فراموش نمائید، مجبور به استفاده از این شماره موبایل خواهید شد، پس در وارد نمودن آن دقت کنید.

رمزعبور:

رمزعبور باید حداقل 6 کاراکتر باشد. همچنین رمزعبور باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. در هنگام ثبت رمزعبور، از انگلیسی بودن کیبورد خود اطمینان حاصل نمائید.

تکرار رمزعبور:

رمزعبوری که در فیلد قبلی وارد کردید را دوباره تایپ نمائید تا از بروز اشتباه در وارد نمودن رمزعبور جلوگیری شود.